Bezpečnostní opatření pro používání domácích spotřebičů

Používání

• Nikdy se nedotýkejte elektrických spotřebičů, pokud máte mokré ruce a nohy holé.

• Při používání elektrických spotřebičů noste gumovou nebo plastovou podrážku, zvláště pokud šlapete na betonovou podlahu a venku.

• Nikdy nepoužívejte vadný nebo stárnoucí spotřebič, protože by to mohlo mít zlomenou zástrčku nebo roztřepený kabel.

• Před odpojením zařízení vypněte elektrické zásuvky.

• Pokud dojde k roztřepení nebo poškození kabelu spotřebiče, přestaňte jej používat. Nepoužívejte spotřebiče s opravenými kabely.

• Buďte obzvláště opatrní při používání elektrických spotřebičů připojených k zásuvkám v blízkosti kuchyňských nebo koupelnových umyvadel, van, bazénů a jiných mokrých prostor.

Úložný prostor

• Vyvarujte se pevného ovinutí elektrických kabelů kolem zařízení.

• Vždy zajistěte, aby elektrické kabely neležely na sporáku.

• Šňůry udržujte v dostatečné vzdálenosti od okraje pultů, protože k nim mohou snadno dosáhnout malé děti nebo domácí mazlíčci.

• Šňůry také udržujte v dostatečné vzdálenosti od oblastí náchylných k pádům, zejména v blízkosti koupelen nebo umyvadel.

• Ujistěte se, že elektrické spotřebiče nejsou uloženy ve stísněných prostorech a mají dostatek prostoru pro dýchání.

• Neumisťujte zařízení do blízkosti hořlavých materiálů.

11
2

Údržba

• Pravidelně čistěte elektrické spotřebiče, abyste zabránili hromadění prachu a rozlitých nebo spálených potravin (v případě kuchyňských spotřebičů).

• Při čištění však nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani na ně nestříkejte insekticidy, protože by mohly způsobit praskliny a způsobit úraz elektrickým proudem.

• Nikdy se nepokoušejte opravit zařízení sami. Místo toho kontaktujte svého důvěryhodného elektrikáře.

• Zlikvidujte přístroje, které byly ponořeny do vody, a již je nikdy nepoužívejte.

• Zlikvidujte také všechny poškozené prodlužovací kabely.

Pokud budete dodržovat správné používání, skladování a údržbu elektrických spotřebičů, může být váš dům v bezpečí před úrazy elektrickým proudem. Postupujte podle výše uvedených tipů a zajistěte, aby byla vaše rodina v bezpečí před nežádoucími událostmi.

33
44

Čas zveřejnění: duben-05-2021